Erediensten

De eredienst is het centrum van ons kerkelijk leven. In de zondagse eredienst mag je Gods boodschap vieren doordat de Bijbel opengaat, brood en wijn rond gaan. Daar zoeken wij in gebed en lofzang Zijn aangezicht.

De morgendiensten beginnen om 9.30 uur.

In de diensten wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Gezongen wordt in de eerste plaats uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. . Er zijn zes doopdiensten per jaar gepland. Deze vinden plaats in de morgendienst. Deze diensten worden beurtelings verdeeld over beide locaties: het Anker en de Mariakerk. Het Avondmaal, we noemen het ook “Maaltijd van de Heer”, wordt ook zes keer per jaar gevierd in de morgendienst. Ook deze diensten worden evenredig verdeeld over beide locaties. 

children praying

Kinderthemadiensten

Kinderthemadiensten vinden vijf keer per jaar plaats. Ook hiervoor is de locatie Het Anker. Deze diensten worden gehouden in de namiddag.

easter

Vespers

In de stille week, de week voorafgaand aan het Paasfeest is er elke avond een korte vesper. In deze diensten gaan gemeenteleden voor. Op de witte donderdag wordt tevens het avondmaal gevierd. De stille zaterdag wordt gevierd samen met de PKN gemeenten van Uithuizen, Roodeschool-Zijldijk en Kantens-Stitswerd-Rottum in de kerk van Oldenzijl.