Diaconaat

Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.

Oorsprong diaconaat

Diaconaat vindt zijn oorsprong in de bijbel en wel in Handelingen 6:2-4

Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’

De diaconie geeft hier onder andere invulling aan door:

Lees meer
ZWO logo

ZWO

De taakgroep ZWO is een commissie welke onderdeel is van de Diaconie. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Inleveren zendingsenveloppen 2020 online

Zie voor inleverdatums bijgaande overzicht. Klik op "lees meer"

Lees meer
evangelism

Evangelisatie

Evangelisatie is het in eigen omgeving brengen van de Bijbelse Boodschap, aan mensen die deze niet kennen of er van zijn vervreemd. Door het organiseren van activiteiten, die we laagdrempelig willen houden, proberen we iets van ons geloof over te brengen op de ander.

Bankrekening Diaconie van de Protestantse gemeente Uithuizermeeden

De diaconie heeft een eigen bankrekeningsnummer: NL65RABO 0363700870

money rings

Beleidsplan, ANBI en begroting

Voor het inzien van het beleidsplan van de Diaconie klik HIER.

Lees ANBI