Bloemencommissie

Bloemencommissie

De bloemencommissie verzorgt de bloemen in de zondagse erediensten.
Daarbij worden de kleuren van het kerkelijk jaar zoveel mogelijk gevolgd.
Bij Advent, Kerst, 40 dagentijd, Pasen en Pinksteren wordt aan de schikkingen extra aandacht besteed.
Van bv een doopdienst, bevestiging ambtsdragers, gedachtenis, worden liturgische schikkingen gemaakt, als een mooie symbolische aanvulling op de dienst, vaak n.a.v. een tekst.
Iedere zondag zorgt de commissie ook dat er een boeket in de kerk staat, dat bij een gemeentelid als groet van de gemeente  wordt bezorgd.