Samenspraak

Samenspraak is de naam van het maandblad van onze gemeente.

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Petra Bos tel.: 0595-412771
Heleen Douma tel.: 0595-413444
Ria Ausema tel.: 0595-432127

 

Typewerk: Petra Bos en Ria Ausema.

Voor de 2e woensdag van de maand kan kopij aangeleverd worden bij
Petra Bos, Meidoornweg 25, e-mail: samenspraak@gmail.com.