Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Het kerkelijk bureau regelt zaken rond ledenadministratie, overschrijvingen en dergelijke.

Bij huwelijk, geboorte ,overlijden en verhuizing graag melden op onderstaand adres:

Dhr. Jan Siepelinga

Beukenhof 3

9982 EL  Uithuizermeeden

tel: 0595-413635 of 06-27246121

email: kerkelijkbureaupguhm@gmail.com

Wat te doen bij:

Huwelijk: dit tijdig bij de predikant melden en bij het kerkelijk bureau.

Geboorte: een kaartje of mailtje sturen naar het kerkelijk bureau

Doop en belijdenis: contact opnemen met de predikant

Overlijden: dit melden bij predikant.
Bericht van overlijden ook melden bij het kerkelijk bureau.

Verhuizing: dit doorgeven aan het kerkelijk bureau.