IMG 0607

Bloemschikking biddag 2021

IMG 20201225 104303 v2

Uitleg bloemstuk 1e kerstdag

De drie witte kaarsen staan voor de drie woorden "Woord wordt vlees", anders gezegd "God wordt mens".

De verkondiger van het licht, Johannes, is niet het licht zelf, daarom een rode roos.

Bij de middelste kaars wordt de geboorte van Christus weer gegeven door een witte kerstroos en een witte roos.

De kaarsen laten het licht van Christus schijnen over alle mensen, weergegeven door de gekleurde bloemen.

IMG 20201129 103817

Bloemstuk bij de doop van Sophie van Dijken

Op zondag 29 november is Sophie van Dijken gedoopt, zie de foto voor het bloemstuk dat gemaakt is.

Bloemen 26112020 v2 FitMaxWzkzMCwzMzZd v5

Bloemstuk bij de gedachteniszondag 22-11-2020

Het liturgische bloemstuk voor deze gedachteniszondag is gemaakt in de houten Hebreeuwse letter Béth. Béth betekent in het Hebreeuws ‘huis’
Betel, of Béth-el - de naam die Jakob de plaats gaf waar hij met z’n hoofd op een steen overnachtte , betekent letterlijk ‘ huis van God. ‘
De vorm van de letter Béth laat een huis, een schuilplaats zien, aan één kant open, zonder deuren, uitnodigend en gastvrij. De Béth vertelt : je hebt grond onder de voeten....(evangelie) een steun in de rug.... (gemeente, mensen om je heen)
een dak boven je hoofd....(hier jezelf kunnen zijn)
en een open blik naar buiten...( samenleving en wereld)

We zien de steen, waarop Jakob z’n hoofd legde ....en droomde ...
De witte orchidee rijkt naar de poort van de hemel waarover Jakob sprak...
De handvormige bladeren verwijzen naar Gods dragende handen...
Handen die ons nooit zullen laten vallen...

2

Bloemstuk rond 5 mei 2020

1945
Midden in de oorlogsnacht
hunkerden we naar wat licht.
Een strijd die ons veel onheil bracht;
deed deuren van de vrijheid dicht.
Vervolging en gevaar in 't land,
vernieling, dood,  onzekerheid.
De vijand sloeg met harde hand,
men was als mens zijn vrede kwijt.

Maar toch brak de bevrijding aan,
want God laat nooit alleen.
Hij blijft in onheil naast ons staan,
het is vol wond'ren om je heen.

2020
Midden in de corona nacht
zoeken we samen naar wat licht.
Als alles op bevrijding wacht
lijken vele deuren dicht.
Als overal de stilte spreekt.
berichten wie zijn heen gegaan.
Een zekere vrijheid ons ontbreekt
en je alleen moet blijven staan,

breekt toch eens de bevrijding door
want God regeert ons leven.
Straks zingen we: God gaat ons voor
en zal ons steeds Zijn liefde geven.

Gedicht van Diny Beijersbergen-Groot

1 v2

Bloemstuk bij de verbintenisdienst van Ds. P. Israël

Het Liturgische bloemstuk bij deze bijzondere dienst, zondag, 1 dec 2019: De Verbintenisdienst van Ds Peter Israël aan onze gemeente.

De kleuren van de schikking zijn wit, groen en rood, die kleuren staan voor geloof, hoop en liefde. De basis van dit bloemstuk zijn de handvormige bladeren die de handen van onze Hemelse Vader uitbeelden. Daarop ligt een grillige steen, een Rots. Nu heet onze Dominee Peter en die naam betekent Rots. We lezen in de bijbel dat de apostel Simon van Jezus de nieuwe naam Petrus krijgt. Het komt uit het Grieks en staat symbool voor vastheid en betrouwbaarheid. We zien rode rozen, zij symboliseren geheimhouding en vertrouwen maar ook de liefde en toewijding waarin Peter haar werk voor Uithuizermeeden wil aanvaarden. Er zitten paarse Callicarpabesjes in, zij laten vandaag weten dat de Adventstijd is aangebroken! Door hun paarse kleur laten ze ons ook weten van verdriet en rouw. De witte Gerbera’s hebben de kleur van geloven, in het licht van God. Gipskruid symboliseert de Heilige Geest. Hier verbeelden die kleine gipsbloemetjes ook onze gemeenteleden. De bijbel, Gods woord dat ons (ver) bindt en boeit. Tenslotte ligt rondom de schaal een groene klimop krans ten teken van Gods trouw en  verbinding met onze gemeente: We beloven elkaar trouw vandaag!

Naamloos v2

Bloemstuk Afscheid- en Intrede ambstdragers

In dit bloemstuk zijn de kleuren rood, wit en groen gekozen. ROOD is de kleur van de liefde en geest. WIT is de kleur van het geloof en God. Groen is de kleur van de hoop.

De boog van GROENE klimop om de wijnrank geeft Gods trouw weer. De GROENE bladeren van de vingerplant verbeelden Gods handen...op de bladeren zien we witte rozen (God) en rode rozen (predikant en ambtsdragers) gedragen door God. Het tere gipskruid ertussen is de gemeente, wij allen zijn dus gedragen door God.

Bloemschikkingen