IMG 20231126 WA0008

Bloemschikking bij de gedachtenisdienst 2023

De schikking bestaat uit een cirkel van dode takken.

De kring van het gemis, voor hen die ons zijn voorgegaan.

We zien ook een bol van witte rozen, de liefde overheerst.

Wit is ook de kleur van het licht: Gods licht.

Gedenk de mens die sterft in het licht

Groet van de Levende.

Hij is in liefde geborgen

Bij de Eeuwige.

Tegen die achtergrond klinken straks de namen van onze gestorven dierbaren.

 

 

 

 

 

20230225 114433 002

Bloemstuk bij afscheid Ds. Peter Israël

Liturgisch bloemstuk nav 1 Korinthe 12 : 1-27 

Evenals in dit hoofdstuk alle organen en ledematen met hun eigen bijdrage voor de gemeente samen één lichaam, het lichaam van Christus vormen, zo vormen de verschillende bloemen ieder met een eigen betekenis samen één bloemstuk.

De Iris is het symbool van de Boodschapper,

de Anemoon van de Volharding,

de Hyacint voor Geluk en Liefde

en de Tulp voor Gebed.

De Geest die ons verbindt wordt verbeeld door het Gipskruid.

De Kastanjes symboliseren Trouw, Eerlijkheid,

Creativiteit en Kwetsbaarheid: allemaal van toepassing op onze dominee Peter Israël die nu afscheid gaat nemen van onze gemeente.

De  Chrysanten symboliseren onze Dankbaarheid voor alle goede dingen die ze ons heeft geleerd en het goede werk dat ze voor onze gemeente heeft gedaan.

We wensen haar en haar familie vele mooie jaren toe!

IMG 20221120 WA0000 edit 1517351497434091

Bloemschikkingen bij de gedachtenisdienst 2022

De schikking is gemaakt op een dode stronk als verwijzing naar de dood.

De bloemen symboliseren de mensen uit onze gemeente die overleden zijn. De paarse doek is symbool van het verdriet om hen die gestorven zijn. Het geheel herinnert er aan dat zij bij onze Hemelse Vader in het licht zijn geborgen

IMG 20221009 105853 v2

Bloemschikking bij bevestigen, en aftredende ambtsdragers 20221009

De 5 grote herfstchrysanten staan voor:

  • De nieuw te bevestigen ouderling
  • De 2 ouderlingen die worden herbevestigd
  • De nieuw te benoemen kerkrentmeester
  • De ouderling-kerkrentmeester die afscheid neemt

Ze worden bevestigd en nemen afscheid vanuit onze veelzijdige gemeente,

Die gesymboliseerd wordt door de overige bloemen.

De chrysanten verbeelden:         Vriendelijkheid

                                                     Oprechtheid

                                                     Eerlijkheid

mede bouwstenen van ons christelijk geloof

De grote kloostermop waar het bloemstuk op staat symboliseert De Hoeksteen, waar wij in mogen vertrouwen.

De bijbel ligt open bij Jesaja 28 vers 16

IMG 20220417 082103 v2

Bloemschikking bij de doop van Teun Kremer 20220417

Bij de Doop van Teun Kremer op eerste Paasdag 17 april 2022.

 Het bloemstuk is gemaakt in een rieten mandje, net als Mozes, veilig geborgen daarin.

De basis van dit bloemstuk zijn de bladeren van de klimop, symbool voor trouw van jouw Hemelse Vader.

Dan ligt daarop Zijn Hand:

Ik heb je in Mijn handpalm gegrift, je bent van Mij.

De roos ben jij  en de 2 gele gerbera’s zijn je ouders.

Daarboven staat een Nutan-bloem en die symboliseert Onze Hemelse Vader.

Ook veel gipskruid, wat je kerkfamilie wil uitbeelden

Als een krans staan daar omheen Narcissen, de Paasbloem bij uitstek: op deze Paasmorgen trompetteren zij het uit: de Heer is Waarlijk Opgestaan!

IMG 20220202 092216

Afscheid- en bevestiging ambtsdragers 30-01-2022

Het bloemstuk van vandaag is voor de aftredende en nieuwe ambtsdragers. 

Allereerst willen wij God loven en prijzen: dat symboliseren de bijbel en de gevouwen handen. We zien de wereldbol: we moeten ons geloof delen met andere mensen over de hele wereld. Het Licht mogen we brengen daarom staat er een lantaarn. Er liggen scherven van verdriet en gebrokenheid van deze wereld. Maar ook Rode Rozen, zij doen ons denken aan de LIEFDE waarmee wij iedereen tegemoet moet mogen treden: ambtsdrager of gemeente lid!

Screenshot 20220101 164152 Chrome

Bloemschikking oudejaarsdienst 2021

20211128 091139

Bloemschikking Advent 2021

IMG 20211120 WA0007

Bloemschikking gedachteniszondag 21-11-2021

De liturgische schikking staat symbool voor Psalm 56 : 9 en 10. In de tekst wordt gesproken over de kruik waarin de tranen opgevangen worden.  En Gods register ook wel het boek waarin alles op getekend wordt. Beide zijn verwerkt in het bloemstuk. 

Duidelijk zichtbaar de grote handvormige Fatshedera bladeren, ze verbeelden de altijd dragen de handen van God, waar we ook zijn in deze wereld, Hij weet ervan en houdt ons vast.

20211103 145137 v4

Bloemschikking dankdag 2021

1 v6

Bloemschikking Hemelvaart 2021

IMG 0607

Bloemschikking biddag 2021

IMG 20201225 104303 v2

Uitleg bloemstuk 1e kerstdag 2020

De drie witte kaarsen staan voor de drie woorden "Woord wordt vlees", anders gezegd "God wordt mens".

De verkondiger van het licht, Johannes, is niet het licht zelf, daarom een rode roos.

Bij de middelste kaars wordt de geboorte van Christus weer gegeven door een witte kerstroos en een witte roos.

De kaarsen laten het licht van Christus schijnen over alle mensen, weergegeven door de gekleurde bloemen.

IMG 20201129 103817

Bloemstuk bij de doop van Sophie van Dijken

Op zondag 29 november is Sophie van Dijken gedoopt, zie de foto voor het bloemstuk dat gemaakt is.

Bloemen 26112020 v2 FitMaxWzkzMCwzMzZd v5

Bloemstuk bij de gedachteniszondag 22-11-2020

Het liturgische bloemstuk voor deze gedachteniszondag is gemaakt in de houten Hebreeuwse letter Béth. Béth betekent in het Hebreeuws ‘huis’
Betel, of Béth-el - de naam die Jakob de plaats gaf waar hij met z’n hoofd op een steen overnachtte , betekent letterlijk ‘ huis van God. ‘
De vorm van de letter Béth laat een huis, een schuilplaats zien, aan één kant open, zonder deuren, uitnodigend en gastvrij. De Béth vertelt : je hebt grond onder de voeten....(evangelie) een steun in de rug.... (gemeente, mensen om je heen)
een dak boven je hoofd....(hier jezelf kunnen zijn)
en een open blik naar buiten...( samenleving en wereld)

We zien de steen, waarop Jakob z’n hoofd legde ....en droomde ...
De witte orchidee rijkt naar de poort van de hemel waarover Jakob sprak...
De handvormige bladeren verwijzen naar Gods dragende handen...
Handen die ons nooit zullen laten vallen...

2

Bloemstuk rond 5 mei 2020

1945
Midden in de oorlogsnacht
hunkerden we naar wat licht.
Een strijd die ons veel onheil bracht;
deed deuren van de vrijheid dicht.
Vervolging en gevaar in 't land,
vernieling, dood,  onzekerheid.
De vijand sloeg met harde hand,
men was als mens zijn vrede kwijt.

Maar toch brak de bevrijding aan,
want God laat nooit alleen.
Hij blijft in onheil naast ons staan,
het is vol wond'ren om je heen.

2020
Midden in de corona nacht
zoeken we samen naar wat licht.
Als alles op bevrijding wacht
lijken vele deuren dicht.
Als overal de stilte spreekt.
berichten wie zijn heen gegaan.
Een zekere vrijheid ons ontbreekt
en je alleen moet blijven staan,

breekt toch eens de bevrijding door
want God regeert ons leven.
Straks zingen we: God gaat ons voor
en zal ons steeds Zijn liefde geven.

Gedicht van Diny Beijersbergen-Groot

1 v2

Bloemstuk bij de verbintenisdienst van Ds. P. Israël

Het Liturgische bloemstuk bij deze bijzondere dienst, zondag, 1 dec 2019: De Verbintenisdienst van Ds Peter Israël aan onze gemeente.

De kleuren van de schikking zijn wit, groen en rood, die kleuren staan voor geloof, hoop en liefde. De basis van dit bloemstuk zijn de handvormige bladeren die de handen van onze Hemelse Vader uitbeelden. Daarop ligt een grillige steen, een Rots. Nu heet onze Dominee Peter en die naam betekent Rots. We lezen in de bijbel dat de apostel Simon van Jezus de nieuwe naam Petrus krijgt. Het komt uit het Grieks en staat symbool voor vastheid en betrouwbaarheid. We zien rode rozen, zij symboliseren geheimhouding en vertrouwen maar ook de liefde en toewijding waarin Peter haar werk voor Uithuizermeeden wil aanvaarden. Er zitten paarse Callicarpabesjes in, zij laten vandaag weten dat de Adventstijd is aangebroken! Door hun paarse kleur laten ze ons ook weten van verdriet en rouw. De witte Gerbera’s hebben de kleur van geloven, in het licht van God. Gipskruid symboliseert de Heilige Geest. Hier verbeelden die kleine gipsbloemetjes ook onze gemeenteleden. De bijbel, Gods woord dat ons (ver) bindt en boeit. Tenslotte ligt rondom de schaal een groene klimop krans ten teken van Gods trouw en  verbinding met onze gemeente: We beloven elkaar trouw vandaag!

Naamloos v2

Bloemstuk Afscheid- en Intrede ambstdragers

In dit bloemstuk zijn de kleuren rood, wit en groen gekozen. ROOD is de kleur van de liefde en geest. WIT is de kleur van het geloof en God. Groen is de kleur van de hoop.

De boog van GROENE klimop om de wijnrank geeft Gods trouw weer. De GROENE bladeren van de vingerplant verbeelden Gods handen...op de bladeren zien we witte rozen (God) en rode rozen (predikant en ambtsdragers) gedragen door God. Het tere gipskruid ertussen is de gemeente, wij allen zijn dus gedragen door God.

Bloemschikkingen