Adressen

Heeft u een vraag of bent u op zoek naar iemand binnen het bestuur van de gemeente. Onderstaand vindt u al onze adresgegevens.

Predikant

Moderamen

Dhr. J. Weening

Hoofdstraat 236
9982 AM
Uithuizermeeden

Mevr. R. Ausema-Ravensbergen (scriba)

Menkema's Uiterdijk 8
9981 TM
Uithuizen

Mevr. B. Hoekstra

Meidoornweg 3
9982 GM
Uithuizermeeden

Dhr. G. Dijksterhuis

Oudedijksterweg 39
9982 HD
Uithuizermeeden

Ouderlingen

Dhr. J. Weening (voorzitter)

Hoofdstraat 236
9982 AM
Uithuizermeeden

Mevr. R. Spijk-Dam

Kastanjelaan 2
9982 LL
Uihuizermeeden

Mevr. G. Noorloos-Hemmes

Dwarsweg 56
9982 TW
Uithuizermeeden

Ouderlingen rouw en trouw

Mevr. J. Kooi-De Winter

Buurtweg 17
9982 HP
Uithuizermeeden

Mevr. T. Brontsema-Elema

Kon. Julianastr. 4J
9982 GL
Uithuizermeeden

Mevr. J. Westerdijk-Bouwsema

Pastoraat De Mieden en Hunsingoheerd

Ds. Van Alphen-Ubbens

Warnsveld

Jeugdouderling

Eva Bulstra

Hoofdstraat 63
9982 AB
Uithuizermeeden

Diakenen

Mevr. B. Hoekstra (voorzitter)

Meidoornweg 3
9982 GM
Uithuizermeeden

Mevr. C. van der Molen (penningmeester)

Meidoornweg 46
9982 GP
Uithuizermeeden

Mevr. S. Smit-Steiginga

Meidoornweg 58
9982 GP
Uithuizermeeden

Dhr. N. Wiertsema

Havenweg 14
9982 ED
Uithuizermeeden

Kerkrentmeesters

Dhr. G. Dijksterhuis (voorzitter)

Oudedijksterweg 39
9982 HD
Uithuizermeeden

Dhr. J.I. Lanting (secretaris)

Tuinbouwweg 23A
9982 EJ
Uithuizermeeden

Dhr. G. Kruize (Penningmeester)

Eikenlaan 14
9982 LM
Uithuizermeeden

Mevr. D. Wiertsema (boekhouder)

Havenweg 14
9982 ED
Uithuizermeeden

Mevr. K. Meeuwes-Schokker

Hefswalsterweg 25
9982 TP
Uithuizermeeden

Dhr. S. Bolwijn

Esdoornstraat 40
9982 LJ
Uithuizermeeden

Mevr. G.K. Brondijk

Hooilandseweg 1
9982 CA
Uithuizermeeden

Dhr. H. Bos

Hooilandseweg 97
9983 PC
Roodeschool

Kerkgebouwen

Het Anker

Oudedijksterweg 21
9982 AG
Uithuizermeeden

Organisten

Ties Molenhuis

Hoofdstraat 1
9997 PH
Zandeweer

Jan Smid

Taeckemalaan 3
9981 PB
Uithuizen

Orgelbespeling Mariakerk (reserveren)

Preekvoorziening

Mevr. Jeannet Weening

Hoofdstraat 236
9982 AM
Uithuizermeeden