Jeugd

Jeugd

Binnen onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd voor de jeugd.

Hier vindt u informatie over de oppasdienst, kindernevendienst, kinderthemadienst, Provider en de Vakantieweek.

oppasdienst

Oppasdienst

Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) van onze gemeente is er oppasdienst bij speciale diensten in het Anker. Tijdens de reguliere diensten is er geen Oppasdienst meer. 

Ouders kunnen hun kinderen in Het Honk brengen bij de vrijwilligers, zodat de kinderen lekker kunnen spelen en de ouders naar de kerk kunnen. Tijdens de collecte kunnen de kinderen weer opgehaald worden om samen de zegen te ontvangen in de kerkdienst. De data voor de oppasdiensten kan je vinden in ‘Samenspraak’ en op de website. 

child pray

Kindernevendienst (knd)

Tijdens de erediensten is er 1 keer in de 14 dagen kindernevendienst (knd).

Meestal wordt de knd gegeven in 2 groepen, groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Na het gebed om de opening van het woord wordt de leiding van de kindernevendienst gevraagd om de kinderen uit te nodigen voor de knd.

De leiding praat even met de kinderen over het onderwerp van de zondag en  vraagt de kinderen om mee te gaan naar de knd, we steken de kaars aan en gaan dan naar de knd. Tijdens de knd vertellen we een verhaal, praten met de kinderen en doen een (al dan niet zichtbare) verwerking. Na de preek komen we terug, brengen de kaars voor in de kerk en soms vertellen we even wat we in de knd gedaan hebben.

Elke eerste zondag van de maand is er een ’lange’ kindernevendienst. De kinderen komen dan gelijk naar de knd ruimte waar we gedurende de hele ere dienst met de kinderen praten, lezen, bidden, zingen en werken aan een bepaald thema.

Tijdens de advents periode en de 40 dagentijd is er een project en daarom ook elke week kindernevendienst.

De leiding van de kindernevendienst bestaat uit: Enno Brontsema, Henriette van Kempen, Bonnie Hoekstra, Bettie Timmer, Mandy Hiemstra, Mariska Spijk en Ria Elderman.

Contactpersoon :Ria Elderman, Hoofdstraat 63, tel. 0595-415200/06-28041727

riaelderman1969@gmail.com

Kinderthemadienst

Kinderthemadienst (ktd)

De kinderthema diensten zijn diensten met een laagdrempelig karakter voor jong en oud.

De KinderThemaDiensten zijn er ongeveer 4/5 keer per jaar en beginnen zondags om 14.00 uur.

We werken elke dienst met een thema aan de hand waarvan we zingen, bidden, vertellen en lezen. Ook kijken we wel filmpjes en is er elke dienst een actiemoment voor de kinderen. Er is geen preek, maar wel een moment van overdenken welke door de commissieleden zelf wordt gedaan.

We vragen vaak kinderen om een gedicht te lezen, te collecteren, de kaars aan te steken en te bidden.

Eén keer per jaar bereiden de ktd en de knd samen een dienst voor waarin afscheid wordt genomen van de oudste kinderen van de kindernevendienst.

De KinderThemaDiensten worden voorbereid door: Anneke Lammers, Paulien Brondijk en Ria Elderman

Contactpersoon: Ria Elderman, Hoofdstraat 63,

 tel. 0595-415200/06-28041727

riaelderman1969@gmail.com.

 

 

Provider logo 2

Provider

Provider brengt geloof dichtbij voor jongeren van 12 …18 jaar.

Bijvoorbeeld door hen te laten praten met mensen voor wie geloof belangrijk is. Of door hen de handen uit de mouwen te laten steken voor een goed doel. Of door met hen te kijken welke boodschap een Bijbeltekst voor hen heeft.

De ervaringen en kennis van de leiding zijn een bron van inspiratie voor de jongeren waarbij de eigen inbreng ook van belang is… Jouw eigen verhaal is belangrijk.

Daarnaast vinden wij het van belang dat de jeugd het naar hun zin heeft, hun verhaal kwijt kunnen, in vertrouwen dingen kunnen bespreken en dat het gezellig is.

Ook gaat provider over samen dingen ondernemen, met alle leeftijdsgroepen, zoals een excursie naar bijv. de voedselbank, meedoen aan Sirkelslag of een jeugddienst voorbereiden.

Contactpersonen eerste groep

Contactpersonen tweede groep

Contactpersoon derde groep

Contactpersoon vierde groep

  • Vacant