ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking.

Z > Zending

Zending is de opdracht van de kerken om de bijbelse boodschap door te geven en... zichtbaar te maken.

W > Werelddiaconaat

Werelddiaconaat is het kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Wie iemand ontmoet die honger heeft, zal hem te eten geven. Hij of zij zal ervoor willen zorgen dat er morgen niet weer honger geleden wordt.

O > Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is het onderdeel, dat is gericht op het aanpakken van de oorzaken, die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.