Uithuizermeeden – Levensloopbestendig dorp waar je gezond en gelukkig oud kunt worden

Uithuizermeeden – Levensloopbestendig dorp waar je gezond en gelukkig oud kunt worden

Op uitnodiging van Noorderzorg hebben een aantal inwoners en organisaties zich gebogen over de vraag hoe Uithuizermeeden een dorp kan zijn waar je gezond en gelukkig oud kunt worden. Hoe kan het dorp levensloopbestendig zijn, fijn om in alle levensfasen in te wonen.

De gesprekken hierover leverden veel ideeën en suggesties op. En heel belangrijk: ook belangstelling en enthousiasme om ze samen te realiseren. Het gaat om ideeën over het wonen (nieuwe woningen, bouwkavels, seniorenwoningen, kleinschalige wooninitiatieven, enzovoort). Daarnaast ideeën over meer samenwerking van inwoners en organisaties (waar kun je terecht, samen werken aan een dorpsvoorziening voor hulp en steun aan elkaar, enzovoort). En tenslotte: werken aan een gezonde leefstijl (meer aandacht voor bewegen en de sportschool, cursussen, fysiotherapie, Woonzorgcentrum De Mieden als ontmoetingsplek, samen gezond eten, enzovoort).

Half december gaan alle partijen afspraken maken over de uitvoering van de ideeën. U wordt op de hoogte gehouden van de resultaten.

Deelnemers aan de werksessies over een levensloopbestendig dorp: Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden, Cliëntenraad De Mieden, Gereformeerde kerk Uithuizermeeden, Protestantse gemeente Uithuizermeeden, Fysiotherapie Den Ommelanden, Sportschool 'De Oude Fabriek' Uithuizermeeden, Mensenwerk, Noorderzorg. Niet op de foto, maar wel deelnemer aan de gesprekken: Meijster Huisarts.