het Anker 50 jaar

het Anker 50 jaar

Belevenissen vanuit kinderogen op de woonplek "Villa Anka" / "Ons
Anker".
In onze kinderjaren zijn onze ouders verhuisd naar "Villa Anka" waar
we woonden met nog een familie, die na verloop van tijd verhuisden
omdat de Gereformeerde Kerk het pand kocht en vader er
beheerder werd.
Het werd grondig verbouwd, er kwamen een grote en kleine zaal,
een toiletgroep, garderobegelegenheid en fietsenrekken.
Vanaf die tijd heette het gebouw "Ons Anker".
Toen kwam er leven in de brouwerij:
Kerkenraadsvergaderingen, Catechisaties, Bruiloften,
Begrafenissen, Jeugdclubs en de Huishoudschool kreeg er les.
Als er een bruiloft was mochten we wel eens mee eten!!
Onze eerste overledene hebben we gezien tijdens de uitvaartdienst,
het maakte grote indruk op ons.
Na verloop van tijd werd er een ruimte afgetimmerd in de schuur en
werd er een bibliotheek ingericht, we kunnen ons nog herinneren dat
de eerste medewerkster in de bieb Mevr. Adrie Mathijs-Bijlsma.
Na vele jaren van hard werken wilde vader een nieuwe uitdaging,
hij begon een cafetaria aan de Hoofdstraat.
Het beheer van" Ons Anker" werd overgedragen aan Fam.Sikkema.
Wij hebben daar mooie kinderjaren gehad, waar we met plezier aan
terug denken.
Hennie, Anja en Jannie Baar.
Op de foto: de kleine zaal,


en foto’s van de ornamenten die aan het plafond bevestigd waren.


Dames Baar en Brondijk Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!
Dit is waarschijnlijk de laatste bijdrage over het 50 jarige bestaan
van het Anker.
Met de bijdrage van de zussen Baar en de soos deelnamekaart van
Ans Brondijk
is mijn bijdragen map leeg.
Mocht u toch nog een bijdrage hebben... het is van harte welkom!
Misschien hebt u nog een foto van uw huwelijk uit de begin tijd van
het Anker of een verhaal over de soos? Als u het met de lezers van
Samenspraak en de site wilt delen? GRAAG!
Janny Westerdijk
janny@westerdijkgarsthuizen.nl
06-10375617