Grote opkomst voor steun projecten Uithuizermeeden, waaronder Het Anker

Grote opkomst voor steun projecten Uithuizermeeden, waaronder Het Anker

Voor het verduurzamen van Het Anker heeft het College van Kerkrentmeester onlangs een verzoek ingediend voor een subsidiebijdrage vanuit het  PAWOZ fonds (ook wel 'Wind op Zee' gelden genoemd). Deze europese gelden komen naar verwachting beschikbaar in juni (50 miljoen euro) en nogmaals in 2026 (ook 50 miljoen euro). Als de minister in juni de handtekening zet onder de 24 ingediende plannen voor Uithuizermeeden kan al vrij snel daarna gestart worden met de uitvoering. 

In de grote zaal van Ekamper in Oosteinde was afgelopen woensdagavond een inloopavond georganiseerd door de gemeente Het Hogeland voor onder meer de inwoners van Uithuizermeeden en natuurlijk ook voor de gemeenteleden van onze kerk. Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden presenteerde er de 24 projecten, waaronder die voor het verduurzamen van Het Anker. De oproep om het project te ondersteunen (was noodzakelijk van de gemeente) is door velen gehonoreerd. Immers, iedere stem telde! 

Medio maart gaat de definitieve aanvraag naar het Ministerie van Economische zaken en Klimaat om dan in juni de verwachte goedkeuring te krijgen.