Stille week

Stille week

De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van

maandag 25 maart t/m zaterdag 30 maart.

In deze week vieren wij, in de vorm van vespers,

Jezus weg naar het kruis en zijn opstanding.

Dit jaar is het thema voor deze week:

‘Ga mee! - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’

De vespers worden van maandag tot en met woensdag gehouden op het koor van de Mariakerk en beginnen om 19:00 uur. Graag uw liedboek meenemen. Voorganger in deze vespers zijn gemeenteleden.

Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd en op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisiging en sterven van Jezus, beide diensten zijn in het Anker en beginnen om 19:00. Op Stille Zaterdag 30 maart is er een regiovesper in de Nicolaaskerk te Oldenzijl, deze vesper begint om 19.30 uur. Graag uw eigen liedboek meenemen.

Deze regiovesper wordt samen gevierd met de Protestantse gemeenten van Uithuizen, Uithuizermeeden, Roodeschool en Kantens gevierd. Ook zal een gelegenheidcantorij o.l.v. Astrid Kamminga – Visscher, haar medewerking verlenen.

Als collectedoel in de Stille Week hebben we als regio kerken gekozenvGroet oor een regionaal project.

Zie onder voor de liturgie voor deze week 

Namens de Stille week commissie Uithuizermeeden

Greetje Noorloos – Hemmes

Johan Werkman

Downloads