Paasontbijt

Paasontbijt

Dan is de 2de maand zo maar weer voorbij.

De 40 dagentijd zijn we mee bezig.

31 maart is het PASEN, de Heer is waarlijk opgestaan.

Ook dit jaar is er weer een paas ontbijt.

Deze begint 31 maart om 9.00u,

aansluitend om 10.00u is de dienst

 

Inleveren t/m 24 maart

het Anker Oudedijksterweg 21 

Wolters Meidoornweg 15 

mail paasontbijt@kpnmail.nl

Zie onder voor de aanmeldstrook.

Downloads