Actie Kerkbalans van start

Actie Kerkbalans van start
Kerkrentmeesters en vrijwilligers zijn aan het voorbereiden.

Op zaterdag 14 januari is de  'Actie Kerkbalans 2023' van start gegaan waarin de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters u vragen ook in 2023 weer financieel bij te dragen om -samen met anderen- de kerk in stand te houden.

De actie duurt tot en met 28 januari.