Vacature voorzitter classis Groningen-Drenthe

Vacature voorzitter classis Groningen-Drenthe

De classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een Voorzitter per 1 januari 2025

De voorzitter geeft inspirerend en vakkundig leiding aan de classicale vergadering en haar (breed) moderamen en werkt in collegialiteit nauw samen met de classispredikant.

De  voorzitter is een teamplayer en verbinder en heeft leidinggevende en bestuurlijke ervaring.

De voorzitter onderschrijft het beleidsplan van de classis en wil meedenken en meebewegen in de beweging van implementatie de komende jaren.

Wilt u namen noemen van een geschikte kandidaat voor deze functie, dan kunt u een mail sturen aan scriba@classisgroningendrenthe.nl.

Heeft u interesse? U komt als geroepen.

Raadpleeg de bijlage voor de volledige vacaturetekst of klik op bijgaande link naar onze website: https://classisgroningendrenthe.nl/vacatures/

 

Op onze website vindt u ook ons beleidsplan 2023-2028 en het verslag over het kerkelijk leven 2018-2022.

Downloads