Volgende editie Meijster PKN Rommelmarkt in 2024.

Volgende editie Meijster PKN Rommelmarkt in 2024.
Het bestuur van de Meijster PKN rommelmarkt in 2022.

Vorig jaar werden wij, als bestuur, geconfronteerd met veranderingen in het afvalbeleid van de gemeente Het Hogeland. Voor ons betekent dit hoge kosten voor de afvoer en verwerking van overgebleven spullen. Ook het verkrijgen van de vergunning en bijbehorende veilgheidseisen is ingewikkelder geworden. Wij hebben destijds aangegeven dat wij ons wilden beraden of- en hoe we in de toekomst kunnen doorgaan met de organisatie van de Rommelmarkt.  Afgelopen jaar hebben wij op verschillende manieren contact gezocht met de gemeente en de politiek. Helaas heeft het voor ons niet het gewenste resultaat opgelevert. Wij draaien zelf op voor de kosten van de afvalverwerking.  

Ook hebben we nagedacht over aanpassingen van de Rommelmarkt, zodat er voldoende ‘winst’ mee kan worden gemaakt. En de inzet van onze vrijwilligers wordt beloond. De opbrengst wordt immers verdeeld over de kerk en een lokaal goed doel.cWe recyclen al jaren zoveel mogelijk de overgebleven spullen: oud papier gaat naar de Oud Papier Actie van de kerk, metalen en elektronica wordt apart afgevoerd, kleding gaat naar de Kringloopwinkel, glas naar de glasbak, enz. Maar er blijven nog steeds veel spullen over die wij helaas niet kunnen opslaan.  

We willen in 2024 de Meijster PKN Rommelmarkt een kans geven in een vernieuwde opzet. Ons doel is minder restafval en lage afvalkosten. Hierover zullen we u later meer vertellen. In de tussentijd werken wij verder aan de organisatie van volgend jaar. En hopen dat er weer voldoende vrijwilligers zijn, waarop wij kunnen rekenen.