40 dagentijd kindernevendienst

40 dagentijd kindernevendienst

Afgelopen zondag was de 5e zondag van de 40dagentijd. Tijdens deze kindernevendienst hebben we het verhaal gehoord waarin Jezus van zijn discipelen wil weten: Wie zeggen de mensen dat Ik ben en wie denken jullie dat Ik ben? Petrus zegt: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Ook verteld Jezus aan zijn discipelen wat er met Hem moest gebeuren. Jezus zou moeten lijden en sterven en daarna zal Hij uit de dood opstaan. 

De kinderen hebben een magisch memoblaadje gekregen voor in hun persoonlijke doos, die ze met Pasen mee naar huis krijgen. Aan de buitenkant lijkt het een gewoon zwart blaadje, maar als je erop gaat tekenen of schrijven, komen er prachtige kleuren tevoorschijn! Het is iets moois, wat je niet verwacht. En zo is het ook met Jezus. Aan de buitenkant lijkt Jezus een gewoon mens, maar Hij is heel bijzonder. Hij kan bijvoorbeeld zonden vergeven en wonderen doen. 

In de Kindernevendienst hebben we een spel gedaan, waarin de kinderen elkaar dingen moesten vertellen over hunzelf. En de kinderen hebben plaatjes uitgezocht, waarvan zij vonden dat hoort bij Jezus, zoals een kruis, het graf, de kribbe. 

Zondag 2 april is er een lange kindernevendienst, we hopen jullie dan weer te zien!