Streep door Meijster PKN Rommelmarkt

Streep door Meijster PKN Rommelmarkt
Bestuur Meijster KPN Rommelmarkt 'Weer een streep door een Meijster evenement'.

Het bestuur van de Meijster PKN Rommelmarkt heeft besloten dit jaar geen Rommelmarkt te organiseren. 

Reden hiervoor is dat gemeente Het Hogeland het besluit heeft genomen organisaties van rommelmarkten niet (meer) tegemoet te komen in de afvalkosten. Dit betekent dat, Wanneer de rommelmarkt op dezelfde wijze wordt georganiseerd zoals dat tot 2019 is gedaan, de organisatie wordt geconfronteerd met hoge afvoerkosten van de restafval/ overgebleven spullen. Dit loopt in de duizenden euro’s. Hierdoor is de rommelmarkt niet meer voldoende winstgevend. Dit geldt overigens ook voor andere Rommelmarkt organisaties binnen de gemeente.  

Het bestuur Van de Meijster Rommelmarkt beraadt zich op dit moment of ze in de toekomst kunnen doorgaan met de organisatie. Al sinds 1979 wordt er jaarlijks een markt voor en door de Meijsterbevolking georganiseerd. Deze traditie wil het bestuur graag voortzetten. Vandaar dat zij eerder een ‘brandbrief’ naar gemeente Het Hogeland hebben gestuurd met het verzoek het afvalbeleid opnieuw in beraad te nemen. Binnenkort wordt het afvalbeleid door de gemeenteraad geëvalueerd. De hoop is dat de politiek met een oplossing komt. Bijvoorbeeld  in de vorm van het verlenen van subsidie of het maken van een uitzondering voor organisaties van Rommelmarkten. 

Ook denkt het bestuur zelf na over aanpassingen van de rommelmarkt, zodat er voldoende ‘winst’ mee kan worden gemaakt. “We recyclen al jaren zoveel mogelijk de overgebleven spullen: oud papier gaat naar de Oud Papier Actie van de kerk, metalen en elektronica wordt apart afgevoerd, kleding gaat naar de Kringloopwinkel, glas naar de glasbak, enz. Maar er blijven nog steeds veel spullen over die wij helaas niet kunnen opslaan”, aldus één van de bestuursleden. “Voor particulieren is het mogelijk om een aantal keer per jaar gratis grof huishoudelijk afval af te voeren. Maar wanneer hergebruik een kans krijgt via een rommelmarkt, moet voor het overschot worden betaald". Dat vinden wij een bijzonder beleid.

Naast een mooi bedrag, voor veelal lokale doelen en het stimuleren van hergebruik, draagt de Meijster rommelmarkt ook bij aan de leefbaarheid van het dorp. Daarom hoopt het bestuur dat het organiseren van rommelmarkten in de toekomst mogelijk blijft en dat er geen einde komt aan deze mooie traditie.