Paaskaars

Paaskaars

Paaskaars

Dit jaar hebben we gekozen voor de afbeelding De Levensboom op de paaskaars. De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde", een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt, in het midden van de stad stond een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.