Naar de voedselbank

Hartelijk dank!

Met twee auto's volgeladen met producten vertrokken we vrijdagochtend richting Winsum.  

Namens de Voedselbank hartelijk bedankt voor alle producten. Dit naast de collecteopbrengst van afgelopen woensdag en de giften die zijn gestort op bankrekening van de diaconie.

Fijn om te merken dat we dit samen kunnen doen!