Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Geachte gemeente, kerkenraadsleden, predikant of kerkelijk werker,

In onze Ring Winsum zijn er twee gemeenteleden/kerkenraadsleden uit Winsum en Stedum, die graag een cursus en training “Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden”  willen gaan doen.

Deze cursus wordt aangeboden door de Protestantse Kerk, zie: https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden/

Om de cursus hierheen te kunnen halen hebben wij nog tenminste 6 andere geïnteresseerden nodig.

Omdat er nu en in de toekomst minder predikanten en kerkelijk werkers in de regio werkzaam zijn, is het voor gemeenten van belang om ook gemeenteleden uitvaartdiensten te laten voorbereiden en leiden.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die daarover gesproken en besloten heeft, kunnen deze de familie van een overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst opzetten en leiden.

Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en doorlopen. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.  

Wat levert de training op?

U leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst

We leiden in principe zo op dat gemeenteleden zelfstandig de uitvaart kan leiden

U kunt invallen in een vacature tijd of vakantietijd van een predikant

Inhoud en opzet

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die daarover gesproken en besloten heeft - Aspecten ter bespreking door de Kerkenraad - kunt u familie van een overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst opzetten en leiden.

We gebruiken het boek van Aart Mak: 'Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten'. Zoetermeer, 2006. Dit boek dient u van tevoren aan te schaffen.

Onderdelen van de training zijn

Pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden.

Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven.

Liturgische vormgeving van een uitvaartdienst.

Het schrijven van een overweging.

De rol en het gebruik van rituelen en symbolen.

Presentatietechnieken.

Tussendoor maakt u huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onderstaand mailadres of telefoonnummer: gsegger@gmail.com en 06-21698680

Vriendelijke groeten, namens de Werkgemeenschap predikanten en kerkelijk werkers en de Ring Winsum

Gerbrand Segger,

(secretaris werkgemeenschap  en contactpersoon Ring Winsum)