Liedavond met Engelse melodieën uit het liedboek

Liedavond met Engelse melodieën uit het liedboek

Binnen de diverse geledingen van de Protestantse Kerken in deze omgeving is het idee ontstaan om een liedavond te organiseren met liederen uit het Liedboek op Engelse melodieën. We hebben contact gezocht met Ds. Gert landman.

Ds. Landman is vanaf het begin van zijn theologiestudie al met liederen bezig. Vooral de Engelse zangtraditie boeit hem. Engeland (met Schotland en Ierland) is al jaren zijn favoriete vakantieland; ook kent hij Iona, een Keltisch getint retraite-oord voor de Schotse westkust, waar nieuwe liederen ontstaan. In Anglicaanse kerken kwam hij regelmatig zo’n mooi lied tegen, dat hij dacht: waarom hebben wij dit lied nog niet in Nederland? En dan vertaalde hij zo’n lied. Van de ruim 20 liederen in het Liedboek (2013) waar zijn naam onder staat (als vertaler, componist of beide), komt dan ook een belangrijk deel uit de Engelse of Keltische traditie.

Op 20 april neemt hij ons mee door het Liedboek (met ook een uitstapje naar de aanvullende bundel Psalmen anders) Op Engelse melodieën gaan wij liederen zingen, een ochtend- en een avondlied, liederen voor de zondagse eredienst. In deze tijd na Pasen enkele liederen tot aan Pinksteren en Trinitatis en diverse liederen over ons leven als mensen op Gods aarde.

Aan deze avond zal medewerking worden verleend door de oecumenische cantorij van Uithuizen o.l.v. Astrid Kamminga. Tevens zal Eddy Mul de muzikale begeleiding verzorgen op deze avond.

In de pauze is er koffie/ thee verkrijgbaar.

Bij de uitgang is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten van deze avond.