Gemeenteavond

Gemeenteavond

Gemeenteavond

Woensdag 2 november a.s. is het Dankdag voor gewas en arbeid. De dienst, waarin ds. Peter Israël voorgaat, begint om 19.00 uur. Na de dienst willen we u van harte uitnodigen voor onze gemeenteavond. Op de agenda staan de begrotingen van de diaconie en de kerk, een terugblik over de afgelopen periode maar ook een blik vooruit. De kerkenraad is in de afgelopen periode op twee kerkenraadsmiddagen met elkaar in gesprek gegaan over de vraag ‘wat voor gemeente willen wij zijn?’. Graag willen we met u hierover in gesprek. Naast deze onderwerpen zullen de contacten met onze buurgemeenten en de training ‘het leiden van een uitvaartdienst door gemeenteleden’ aan de orde komen.

De begrotingen van de kerk en de diaconie kunt u opvragen bij Jan Ite Lanting (jilanting@kpnplanet.nl) en Chantal van der Molen (chantal_vdmolen@msn.com)

U kunt ze ook meenemen ze liggen in de hal van de Mariakerk op zondag 30 oktober 2022

Wij hopen u te mogen begroeten!   

Namens de kerkenraad, Jan Weening, preses