'Handen-uit-de-mouwen-dag'

'Handen-uit-de-mouwen-dag'

Zaterdag 14 mei a.s.  organiseren we een ´Handen uit de mouwen´ dag. De middag vindt plaats in het Anker, vanaf 13.30 uur.

We nodigen u graag uit om te komen kijken wat voor activiteiten er allemaal plaatsvinden in onze gemeente. Naast een aantal presentaties van de diverse commissies kunt u deze middag ook zelf actief deelnemen. U bent vrij om in en uit te lopen.

 Programma:

13.30 uur opening

13.30, 14.30, 15.30 en 16.30:  kleine wandelingen van ongeveer 20 minuten met pastoraat/contactpersonen. Wat is er zo leuk en boeiend aan het werk van contactpersonen?  U hoort het onderweg.

 13.30 uur: een aantal gemeenteleden zullen door middel van korte toneelstukjes vertellen over hun werk als contactpersoon. Dit optreden wordt in de loop van de middag herhaald.

De kindernevendienst organiseert een actieve middag voor de kinderen. Thema deze middag is:  Kom er ook bij!. Ze starten om 14.00 uur. Leuk om even te kijken…

De bloemencommissie vult de middag met het maken van een liturgisch bloemstuk voor zondag 15 mei. U bent van harte uitgenodigd om mee te helpen.

14.00 uur: start korte rondleiding in en om de kerk door de kerkrentmeesters.  Een inkijkje in de vele werkzaamheden.

Verder kunt u de doorlopende presentaties bekijken en beluisteren van de commissie Beeld en Geluid, de redactie van de website, de commissie jaarlijkse verkoop bolchrysanten, de diaconie, de kostersgroep en natuurlijk ook het Jeugdwerk. Wat doen ze allemaal en waar staan ze voor?

Rond 17.00 uur sluiting.

De koffie en thee met wat lekkers staat klaar, we hopen u te mogen begroeten!