Bijbelgesprekgroep in de leeftijd van 25 tot omg. 40 jaar

Bijbelgesprekgroep in de leeftijd van 25 tot omg. 40 jaar

Op de avonden 5 oktober, 9 en 30 november, 11 januari, 8 februari en 15 maart.

Onderwerpen zullen in overleg met de deelnemers gekozen worden.