Bijbelgesprekgroep in de leeftijd van 25 tot ong. 40 jaar

Bijbelgesprekgroep in de leeftijd van 25 tot ong. 40 jaar

Op de avond van 15 maart. (o.v.b.)

Onderwerpen zullen in overleg met de deelnemers gekozen worden.