Voortbestaan Meijster PKN Rommelmarkt onzeker

Voortbestaan Meijster PKN Rommelmarkt onzeker
Rommelmarkt 2018: zullen we dit beeld nog eens weer zien op Meij ?

Door nieuwe beleidsregels van de gemeente Het Hogeland dreigt er een einde te komen aan de jaarlijkse PKN rommelmarkt in Uithuizermeeden. Als sinds 1979 wordt er jaarlijks één van grootste overdekte rommelmarkten uit de regio georganiseerd met behulp van vele vrijwilligers en ondernemers van het dorp.

Sinds de fusie van twee rommelmarkten (de Hervormde en Gereformeerde) in 2007 ontstond er een zeer grote rommelmarkt die 'van heide en ver' duizenden bezoekers trok. Op zaterdag 23 juni 2007 werd dan ook de eerste gezamenlijke rommelmarkt gehouden in de boerderij van Peter Ubbens aan de Havenweg.

Sindsdien ontvangt een organisatie of vereniging gevestigd in Uithuizermeeden jaarlijks een financiële bijdrage van 50% van de netto opbrengst. Het 'mes' snijd aan 2-kanten, het vergroot de leefbaarheid en saamhorigheid en ondersteund financieel een organisatie of vereniging.

Nu het restafval niet meer afgevoerd kan worden zonder hoge kosten heeft het bestuur van de rommelmarkt het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente en de Gemeenteraad een brief geschreven waarin men wordt gevraagd om te kijken naar een passende oplossing. Het zou jammer zijn als de rommelmarkt na 41 jaar van het dorp verdwijnt.  Even geen 'Doar gruit en bluit' op Meij en veel onzekerheid bij de vele vrijwilligers van dit evenement.

De brief kun u hieronder downloaden.

Overzicht instanties die een bijdrage hebben ontvangen:

"Doe een Wens" Stichting Nederland € 1500,00 (2007)

Chr. Muziekvereniging SDG € 1950,00 (2008)

Stichting Commissie Vakantieweek Uithuizermeeden € 2700,00 (2009)

Gymnastiek vereniging Mexs*2000 € 1915,00 (2010)

Organisatie 'Ruder op 't witte peerd' € 500,00 (2010)

Algemene Oranjevereniging Uithuizermeeden € 3191,00 (2011)

Chr. Vrouwenkoor 'Sola Gratia' Uithuizermeeden € 1526,00 (2012)

Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden  € 1526,00 (2012)

Stichting Taptoe Uithuizermeeden € 2980,00  (2013)

Chr. Mannenkoor 'Het Hogeland' € 2225,00 (2014)

Stichting 'Blik op Uithuizermeeden' € 1075,00 (2015)

Stichting Paardensport Uithuizermeeden € 1075,00  (2015)

Stichting Meij-Invest € 1500,00 (2016)

Stichting OTTO € 1500,00 (2016)

Beweegtuin 'De Mieden' € 1435,00 (2017)

Stichting Beach Event Uithuizermeeden € 1435,00 (2017)

Beeld TV 'De Mieden' (2018)

Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden (2019) 

 Stichting Aula Uithuizermeeden (2019)    

 

Downloads