Penningmeester classis

Penningmeester classis

Vacature : Penningmeester voor Financiële Commissie

Het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een penningmeester. Hij/zij is lid van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie verzorgt de aan de classis toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden en werkt in overleg met en in verantwoording aan de Classicale Vergadering.

De Financiële Commissie legt jaarlijks een ontwerp begroting voor het komende jaar voor en legt ook jaarlijks de ontwerp jaarrekening aan de classicale vergadering voor. De Financiële Commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Voor de functie van penningmeester is een vacature ontstaan. Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van financieel beleid van begroten tot verantwoorden. De financiële administratie wordt door derden verzorgd.

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij naast de vergaderingen van de Financiële Commissie ook aanwezig is bij de vergaderingen van het breed moderamen en bij de behandeling van de begroting en de jaarrekening tijdens de classicale vergadering.

De vergaderingen van de Financiële Commissie voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening vinden minimaal 2x per jaar plaats. Het breed moderamen vergadert nu 8x per jaar, doorgaans op een dinsdagavond van 17.00 tot 22.00 uur uiterlijk. De penningmeester hoeft geen ambtsdrager te zijn, maar heeft wel geheimhoudingsplicht.   

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met de scriba van onze classis, mevrouw Leny de Zeeuw, mobiel 06-53645985, mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl

Vacature : Penningmeester voor Financiële Commissie

Het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een penningmeester. Hij/zij is lid van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie verzorgt de aan de classis toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden en werkt in overleg met en in verantwoording aan de Classicale Vergadering.

De Financiële Commissie legt jaarlijks een ontwerp begroting voor het komende jaar voor en legt ook jaarlijks de ontwerp jaarrekening aan de classicale vergadering voor. De Financiële Commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Voor de functie van penningmeester is een vacature ontstaan. Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van financieel beleid van begroten tot verantwoorden. De financiële administratie wordt door derden verzorgd.

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij naast de vergaderingen van de Financiële Commissie ook aanwezig is bij de vergaderingen van het breed moderamen en bij de behandeling van de begroting en de jaarrekening tijdens de classicale vergadering.

De vergaderingen van de Financiële Commissie voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening vinden minimaal 2x per jaar plaats. Het breed moderamen vergadert nu 8x per jaar, doorgaans op een dinsdagavond van 17.00 tot 22.00 uur uiterlijk. De penningmeester hoeft geen ambtsdrager te zijn, maar heeft wel geheimhoudingsplicht.   

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met de scriba van onze classis, mevrouw Leny de Zeeuw, mobiel 06-53645985, mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl