Paasgroetaktie

Paasgroetaktie

Paasgroetenactie 

Ook dit jaar kunt u meedoen met de Paasgroetenactie van de PKN. De Paasgroetenkaarten zijn bestemd voor gedetineerden in Nederland en Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als hier iets persoonlijks op staat. De kaarten liggen in de hal van de kerk. Voorbeeldteksten kunt u vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. U kunt de kaarten tot en met zondag 5 maart weer inleveren bij één van de diakenen voorafgaande aan de dienst of in de brievenbus van het Anker.