Kindernevendienstproject 'Met vallen en opstaan'

Kindernevendienstproject 'Met vallen en opstaan'
In het veertigdagenproject, met vallen en opstaan, gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt. 
Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen. 
Op de eerste zondag zagen we dat Petrus in Jezus de Zoon van God herkent én hoeveel moeite Petrus heeft om te aanvaarden dat Jezus zal moeten lijden en sterven. Op de tweede tot en met de zesde zondag volgen we Petrus in de laatste dagen vóór Jezus’ lijden en sterven. Waar hij eerst stellig verzekert Jezus nooit te zullen verlaten, zien we hem vervolgens in slaap vallen als Jezus bidt en hevig ontkennen dat hij Jezus kent. Uiteindelijk, op Paaszondag, volgen we Petrus naar het graf van Jezus. Hij ontdekt dat het graf leeg is.
Door middel van een zevenluik worden de verhalen van Petrus zichtbaar. Hierop zien we scenes uit het leven van Petrus. 
Iedere week is er kindernevendienst voor de kinderen in de veertigdagentijd periode.
Met Pasen sluiten we het project af.
.
Wees van harte welkom!