Inzamelingsactie Voedselbank

Inzamelingsactie Voedselbank

Ook dit jaar willen we rondom Dankdag (3 november a.s.)  aandacht besteden aan onze jaarlijkse inzamelingsactie voor de  Voedselbank.

Dit jaar gaat de inzameling van producten anders. U kunt uw producten in de kerk brengen op 31 oktober a.s. voor de kerkdienst aan of woensdag 3 november a.s. bij de Dankdienst. Of u kunt de producten inleveren bij de fam. Smit, Meidoornweg 58.  Als het u zelf niet lukt de producten te brengen kan het bij u worden opgehaald. Belt u gerust 0595 412784. Dan maken we een afspraak wanneer de producten bij u worden opgehaald.

Ook dit jaar kunnen de DE bonnen weer ingeleverd worden. De Voedselbank kan dan weer pakken koffie daarvoor kopen.

De voedselbank is blij met iedere bijdrage, mits deze voldoen aan de eisen van de voedselveiligheid. Denkt u hierbij aan houdbare producten zoals rijst, wasmiddel, tandpasta, pak koffiemelk, handzeep, pakjes soep en maandverband.

Naast bovengenoemde inleverdata kunt u de producten ook nog brengen op  maandag 2 november a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur en van 18.00  tot 19.30 uur, of dinsdagmiddag 3 november a.s.  tussen 13.00 -15.00 uur.

Tevens kunt u een gift storten op rek.nr NL 65 RABO 03637 008 70 t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Uithuizermeeden o.v.v.  Voedselbankactie.

Aarzel niet en zeg nee tegen armoede en steun onze Voedselbankactie.

Doet u mee?

Alvast bedankt,

Namens de Diaconie

Stijnie Smit