Gemeenteavond, hoe nu verder

Gemeenteavond, hoe nu verder

Gemeenteavond, wat vinden wij?

Op 10 mei hebben we een extra gemeenteavond mogen houden. In een goed gevuld Honk hebben we kennis mogen maken met ds. Heleen Maat, regiopredikant van onze classis.

Ds. Heleen Maat heeft als opdracht contacten te leggen met vooral groepen of clusters van gemeenten om te zoeken naar wat voor de gemeente van belang is op basis van het verlangen geloofsgemeenschap te willen zijn op hun plek. Kerk-zijn als vindplaats van geloof, van een gemeenschap waarin het verhaal van Gods liefde door kan gaan is de basis voor de instelling van deze functie.

Op de gemeenteavond heeft ze uitleg gegeven hoe verschillende vormen van samenwerken mogelijk zijn er nu al worden toegepast door andere gemeenten binnen de classis. De voorbeelden die ze noemde waren:

- Een groep van 5 gemeenten die een samenwerking hebben door te kijken in welke activiteiten gezamenlijk georganiseerd (kunnen) worden maar waar te weinig vrijwilligers voor zijn maar door het als meer gemeenten op te pakken dat wel lukt (http://www.kerken-met-vaart.nl/)

- Een andere vorm was een bestuurlijke samenwerking waarbij de kerken met plaatselijke commissies blijven functioneren een boven kerkelijke kerkenraad die het zakelijke deel verzorgt en in de gaten houdt hoe of de plaatselijke commissies het redden.

- Fusie tussen gemeenten

Na de pauze is iedereen aan de slag gegaan in verschillende groepjes om een aantal vragen met elkaar te bespreken. De uitkomsten van deze vragen helpen bij het maken van ons beleidsplan en een profielschets van onze gemeente.

Omdat we het belangrijk vinden om goed naar de gemeente te luisteren zijn de vragen van de gemeenteavond ook aan dit item toegevoegd. U wordt uitgenodigd om persoonlijk deze te beantwoorden. Wilt u van die mogelijkheid gebruik maken, dan vragen we het ingevulde formulier af te geven aan een lid van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad, Jan Weening

Zie onder om de vragen te downloaden. 

 

Downloads