Collecteren

Collecteren

Bij ons in de gemeente wordt er op verschillende manieren gecollecteerd. Allereerst na de dienst via de bekende collectezakken waar u geeft met contant geld of collectebonnen.
Daarnaast kunt u altijd een gift storten op een van onze bekende bankrekeningnummers
Maar graag willen wij u nog eens attenderen op het geven via ‘Givt’. Dit is een mogelijkheid die een aantal mensen al doen. Maar wat is geven via Givt?
‘Givt’ is een app die je kunt downloaden op je mobiele telefoon. De app is gratis te downloaden vanuit Google Play Store of de App Store. U wordt stap voor stap begeleidt bij het registreren. U vult een aantal persoonsgegevens in en u geeft een incassomachtiging af. De app is goed beveiligd en eenvoudig in gebruik. Ook het gebruik is eenvoudig. Mocht u hulp nodig hebben bij het installeren van de app, dan is er altijd wel een diaken die u daarbij wil helpen. Ook bij andere vragen rondom Givt willen de diakenen u graag te woord staan.
Het gebruik daarna is simpel:
Kies het bedrag dat u wilt geven
Kies voor volgende
kies voor geven aan een collectemiddel: in de kerk, aan de deur of op straat
haal als laatste met een simpele beweging je telefoon langs het collectemiddel of druk op ‘geven’.
Dan is er ook nog de mogelijkheid om te doneren door op de ‘Givt button’ op onze website te klikken. De button verschijnt tijdens en na de online dienst op uw scherm. Door daar op te klikken komt u in het beschermde gebied van Givt. U wordt dan ook stap voor stap begeleidt.
Uw gift wordt na twee werkdagen van uw rekening afgeschreven.
Geven via Givt blijft anoniem en een donatie via Givt is niet te herleiden naar een persoon. Als kerk krijgen we na elke zondag één bedrag op onze rekening gestort en dus geen afzonderlijke bedragen. Zo is geven met Givt net zo anoniem als geven met contant geld via de collectezak. Ook is het eenvoudig om een overzicht te downloaden van al uw giften van het afgelopen jaar. Dit kan handig zijn bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting daar giften als deze aftrekbaar zijn.
College van diakenen en college van kerkrentmeesters