Bestratinsgwerkzaamheden (update)

Bestratinsgwerkzaamheden (update)

In de afgelopen week is er hard gewerk aan de bestratingswerkzaamheden rondom Het Anker. De contouren zijn zichtbaar geworden nu de nieuwe bestrating grotendeels is aangelegd. In de komende weken zal er verder worden gewerkt aan de, veelal kleine, afrondingswerkzaamheden. Wat opvalt is een rolstolvriendelijke opgang naar de hoofdingang, de vele verlichtingspunten en een toekomstbestendige fietsenstalling!

In de vloer in het Honk is aangepakt. Hier is in de afgelopen week een nieuwe PVC vloer aangebracht.