Aanstelling ambulante predikant

Aanstelling ambulante predikant

Uithuizermeeden, september 2023
Best gemeentelid,

We zijn als gemeente alweer een aantal maanden vacant. Maar gelukkig zijn we een gemeente die zich goed zelfstandig draaiende kan houden. Met elkaar zetten we de schouders eronder. Dit geldt ook voor het pastoraat. Een grote groep contactpersonen onderhoudt het contact met gemeenteleden in goede en minder goede omstandigheden. Zo geven we als gemeente vorm aan het omzien naar elkaar. Maar soms is het ook fijn als er een predikant op bezoek komt voor een
luisterend oor of een bemoediging in moeilijke tijden. Al een aantal jaren kunnen we ook bouwen op het werk van ds. Van Alphen-Ubbens. Daar zijn we haar erg dankbaar voor, maar voor haar alleen is de gemeente te groot.

We gaan er vanuit dat het nog geruime tijd zal duren voordat we weer een eigen predikant kunnen beroepen en daarom heeft de kerkenraad gemeend uit te moeten kijken naar een ambulant predikant. Een ambulant predikant is een tijdelijke predikant met een specifieke taak. 
We zijn dan ook blij u te kunnen vertellen dat we een predikant hebben gevonden in de persoon van ds. Ole van Dongen. Hij zal onze gemeente voor ca. 16 uur per week ondersteunen in het pastoraat.
Ds. Van Dongen (1967) is woonachtig in Amsterdam. Dat lijkt ver weg, maar zijn moeder woont in Groningen en daarmee is de afstand naar Uithuizermeeden al niet meer heel groot. Onze gemeente is niet de eerste gemeente waar ds. Van Dongen aan de slag gaat als ambulant predikant. Zo was hij dat ook in onder andere Zaandam en Nieuwegein. Ook in die gemeenten was zijn opdracht het verzorgen van pastoraat.

In het gesprek dat we met hem hebben gehad presenteerde hij zich als een rustig persoon. Iemand met wie je gemakkelijk een gesprek aangaat en de juiste vragen stelt. Zeker niet iemand die zichzelf op de voorgrond plaatst.

Ds. Ole van Dongen zal vanaf 15 september beginnen met zijn werk in onze gemeente en hij is tijdens de startdienst aanwezig. Maakt u van de gelegenheid gebruik om hem dan te ontmoeten?


We wensen ds. Van Dongen veel succes in onze gemeente en hopen dat hij door u met open armen
wordt ontvangen.


Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,

Jan Weening

Preses