40dagentijd Kindernevendienst

40dagentijd Kindernevendienst

Zondag 5 maart:

In de 40dagentijd zijn we tijdens de kindernevendienst op zoek naar wie Jezus is.
Want immers …. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en Hij deed wonderen.
Hij was sterker dan de storm en vergeeft zonden, wie is Hij dat Hij dat kan?
Elke week zien we een ander kenmerk van Jezus en zo komen we er langzaam achter wie Jezus is
en wat Hij voor ons betekent.