Open Colleges over ‘Gods tegenwoordigheid ervaren in mystieke teksten’

Open Colleges over ‘Gods tegenwoordigheid ervaren in mystieke teksten’

Open Colleges over ‘Gods tegenwoordigheid ervaren in mystieke teksten’                                                    

door Lucas J. Tiesinga start op 30 oktober 2023

De Duitse theoloog en jezuïet Karl Rahner beweerde in de vorige eeuw dat de christen van de toekomst een mysticus zal zijn of hij zal helemaal niet bestaan. De strekking van deze uitspraak is dat de bewustwording van Gods tegenwoordigheid essentieel is in de relatie met God en het christelijk geloof. ‘De langste reis is de reis naar binnen’ schreef Dag Hammarskjöld, Nobelprijswinnaar en voormalig secretaris-generaal van de VN. Hij roept met zijn mystieke tekst op om innerlijk op reis te gaan. Dat is een levenslange reis van vertrouwen waarbij je kunt groeien in geloof, hoop en Gods liefde.

Op de vier collegeavonden maken we gebruiken van mystieke teksten van enkele joodse maar vooral christelijke mystici en mystieke schrijvers door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. De volgende namen zullen voorbijkomen: Bernardus van Clairvaux, Willem van Saint-Thierry, Ruusbroec, Johannes van het Kruis, Teresa van Avila, Ignatius van Loyola, Gerhard Tersteegen, Simone Weil, Evelyn Underhill, Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum, Dorothee Sölle, Thomas Merton en Carine Philipse. De selectie van mystieke teksten nodigen uit om zelf in de woorden Gods tegenwoordigheid te ontdekken en te ervaren. Er is tijdens de avonden ruimte om in gesprek te gaan over wat de teksten oproepen. Kosten 40,00 euro

Lucas J. Tiesinga studeerde gezondheidswetenschappen en theologie en heeft zich middels de opleiding tot geestelijk begeleider gespecialiseerd in de mystieke theologie en de geestelijke begeleiding. Momenteel is hij predikant–geestelijk verzorger bij een GGZ instelling.

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier op de website www.tvg-groningen.nl of via ons emailadres: administratie@tvg-groningen.nl