Gezellige gemeenteochtend

Gezellige gemeenteochtend

Heeft u zich al opgegeven?
We willen u hartelijk uitnodigen om zondag 14 juli na de dienst te blijven voor een gezellige gemeenteochtend. Iedereen, jong en oud is van harte welkom!
Wat gaan we doen? Allereerst koffiedrinken met wat lekkers erbij, daarna kunt u deelnemen aan een activiteit met een puzzelelement. Dit kan per fiets, lopend of als u liever bij het Anker blijft, ook binnen. Ook voor de kinderen wordt er wat leuks georganiseerd. Aansluitend staat er rond 12.15 uur soep met broodjes klaar. We sluiten de ochtend rond 13.00 uur af.
Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Deze gift is bestemd voor onze diaconale doelen van dit jaar. Ook de collecte in de ochtenddienst is hiervoor bestemd. De diaconale
doelen van dit jaar zijn: in Nederland Open Hof straatpastoraat aan daklozen/Hier en nu dagopvang van het Leger des Heils; Europa Oekraïne; Wereldwijd India, geen kinderarbeid in de textielindustrie. We hopen dat u ook komt!
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen mee willen eten, vragen we u om u op te geven. Dit graag uiterlijk 9 juli. Dit kan bij Stijnie Smit, 06 141 297 04 of Bonnie Hoekstra, 06 242 123 28.