Bierproeverij in de kloosterlijke traditie

Bierproeverij in de kloosterlijke traditie

Leiding: Ds. Peter van Ool  
Kosten: Circa € 10,00 Opgave: Voor 1 november bij Ds. Peter van Ool: predikant.pkn.warffum@outlook.com of tel. 06 13639611 Thema-avond met proeverij: Abdijbier Ambachtelijk gebrouwen gerstenat ' uit de kloosterlijke traditie Authentiek abdijbier is van oudsher een product van kloosterlijke arbeid. Reeds in middeleeuwse abdijen werd bier gebrouwen om drinkwater te conserveren en om in het levensonderhoud van de betreffende kloostergemeenschappen te voorzien. Authentiek abdijbier wordt in de Lage Landen tot op heden gebrouwen in met name diverse trappistenabdijen. Voor menige abdij met een eigen brouwerij is het bier de voornaamste inkomstenbron. Op de thema-avond zullen abdijbieren belicht en geproefd worden. Hierbij zal overigens óók alcoholvrij bier ter tafel komen, dus in principe kan iedere belangstellende deelnemen. Deze deelname zal overigens niet geheel gratis zijn, maar de kosten zullen tot een minimum beperkt worden. Globaal ingeschat: circa € 10,00 p.p. voor een bol trappistenbierglas (om mee naar huis te nemen) en maximaal 3 consumpties p.p. Dit bedrag is ter plaatse te doneren aan de kerk bij wie u te gast bent. Deze bijeenkomst is gepland voor donderdag 23 november 2023 om 19.30 u. in De Schakel , Kerkstraat 7 te Warffum. In verband met de inkoop van de benodigde abdijbieren, levertijd e.d., is het zaak dat belangstellenden zich ruim van tevoren aanmelden. Laat daarom s.v.p. vóór 1 november '23 even weten of je / u zou willen deelnemen