1e jaarscursus Theologische Verdieping Groningen

1e jaarscursus Theologische Verdieping Groningen

Start 1e jaarscursus Theologische Verdieping Groningen

Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdieping Groningen. De cursus heeft een gevarieerde opzet  en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen en verbreden.     

Het eerste jaar bestaat uit 24 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.

Deze cursus kost € 200.

De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.

Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl