Vrijwilligers gezocht voor Het Anker

Vrijwilligers gezocht voor Het Anker
Per 1 oktober a.s. stoppen Cees en Janny Meijer als beheerder. Helaas is het nog niet gelukt een nieuwe beheerder te vinden. Wilt u alsnog beheerder worden of weet u iemand, laat het ons weten.

Vanaf 1 oktober gaan de kerkrentmeesters een aantal werkzaamheden voorlopig waarnemen.

We hebben getracht de werkzaamheden te inventariseren en hebben in grote lijnen een onderverdeling gemaakt.

De werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Agendabeheer/facturering
  • Inkoop materialen
  • Schoonmaken
  • Bar- en buffetdienst
  • Koffie schenken (o.a. bij begrafenissen)

De eerste 2 punten zullen door de kerkrentmeesters worden verzorgd, de andere onderdelen en vele niet genoemde werkzaamheden gaan we proberen op te lossen met vrijwilligers.

Per 1 oktober hebben we als gemeente dus een grote uitdaging om de werkzaamheden van Cees en Janny samen op te vangen en daarom doen we een dringend beroep op u allen. Hierbij roepen wij vrijwilligers (van jong tot oud) op zich aan te melden. Alle hulp is welkom! Alleen door samen de schouders eronder te zetten, kunnen we e.e.a. realiseren.    

Opgave via e-mail naar: jilanting@kpnplanet.nl  of persoonlijk bij één van de kerkrentmeesters.

Wilt u na 1 oktober het Anker of de Mariakerk reserveren, dan kunt u mailen naar:

Het Anker: verhuurhetanker@gmail.com

Mariakerk:  verhuurmariakerk@gmail.com

Heeft u suggesties of ideeën voor ons, deze zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters