Uit de oude doos; "Rehoboth kapel"

Uit de oude doos; "Rehoboth kapel"
Foto circa 1900-1905.

 Uit de archieven; 

"Aan de Burchtstraat 4 staat gebouw Rehoboth van de Hervormde gemeente. Het lijkt een kerkje maar is het toch niet. Het is gebouwd in 1895-1896 door architect Oeds de Leeuw Wieland en ingewijd op 17 februari 1896. De Stichting ter Bevordering van Christelijke Belangen liet Rehoboth bouwen ter bevordering van de bloei der Hervormde Kerk. Gewoon gezegd: men liet het gebouw bouwen om te voorkomen dat, indien de dorpskerk verloren zou gaan in de richting van de vrijzinnigen, er een wijkplaats zou zijn voor de overgebleven orthodoxen. In 1990 is het pand ingrijpend verbouwd. Daarbij verdween het torentje". 

Heden fungeert het gebouw als onderkomen voor diverse verenigingen en instanties en heeft het zelfs de status 'dorpshuis.' Een stichting beheert de exploitatie en onderhoud.

Bron: reliwiki.