Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje

Ook in de gemeente Het Hogeland leven er mensen in armoede, ruim 1 op de 5 huishoudens loopt een groot risico op problematische schulden of heeft daar al mee te maken. Voor bijna 5 op de 10 huishoudens hoeft er weinig te gebeuren om ook problemen te gaan ervaren. Als gevolg van stijgende prijzen verwachten we dat steeds meer mensen niet goed meer rond kunnen komen.

Daarom wil SchuldHulpMaatje Nederland in samenwerking met zoveel mogelijk kerken in de gemeente Het Hogeland de mogelijkheid verkennen om een SchuldHulpMaatje-locatie op te zetten. Want mensen die hulp kunnen gebruiken, verdienen de hulp dat die hulp geboden wordt.

Wat is SchulpHulpMaatje?

Schuldhulpmaatje ondersteunt mensen met (dreigende) schulden op vrijwillige basis, met

‘schuldhulpmaatjes’. Deze maatjes gaan letterlijk naast de hulpvragers staan en werken samen toe naar zelfredzaamheid. We zijn ondersteunend aan de professionele hulp en werken nauw samen met andere lokale betrokken partijen. Een SchuldHulpMaatje-locatie wordt gedragen door de plaatselijke kerken. Voor meer informatie over waar we voor staan en gaan: https://schuldhulpmaatje.nl/missie-en-visie/.

Inmiddels zijn er ruim 115 locaties binnen Nederland actief en graag willen we het (vang)net van onze hulp in ons land vergroten.

Uitnodiging

Wij nodigen u graag uit voor een informatieve bijeenkomst over het werk van SchuldHulpMaatje.

Deze zal worden gehouden op:

Dinsdag 30 mei 2023 – om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Locatie: nog te bepalen

Tijdens deze avond krijgt u een toelichting op het werk van SchuldHulpMaatje en hoe het project is georganiseerd. Natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen. Tijdens de avond wordt enerzijds duidelijk wat er van u en uw kerk verwacht wordt en anderzijds wordt duidelijk of er voldoende draagvlak is om een werkgroep in te stellen om het onderzoek naar het starten van een SchuldHulpMaatje-locatie te vervolgen. Wij ontvangen de aanmeldingen graag uiterlijk 23 mei.

Interesse?

We zijn op zoek naar mensen die begrijpen dat het nu meer dan ooit de tijd is om als kerken de handen ineen te slaan om hulp te bieden aan onze naasten met noden. Spreekt dit u aan, of kent u gemeenteleden die dit aanspreekt? Dan nodigen we u en hen graag uit voor deze avond. Via relatiebeheer@schuldhulpmaatje.nl kunt u zich aanmelden. Geef hierbij aan met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Is uw kerk voor deze bijeenkomst beschikbaar? Laat het ons s.v.p. ook weten!

Wij zien uit naar uw komst, zodat hopelijk ook in de gemeente Het Hogeland op deze wijze invulling kan worden gegeven aan onze gezamenlijke diaconale opdracht.

Met vriendelijke groet,

Harry Binnenmars

Relatiebeheerder Landelijk Servicepunt SchuldHulpMaatje Nederland

e-mail: harry.binnenmars@schuldhulpmaatje.nl

Telefoonnummer: 06-10744975