Rommelmarkt ..... 2019

Rommelmarkt ..... 2019
Impressie 2019

Het mag een traditie genoemd worden. De eerste zaterdag na Pinksteren als 'vaste' ophaaldag van de rommelmarkt en de zaterdag er op volgend de 'jaarlijkse PKN Rommelmarkt'. Vanwege Corona is er wederom geen rommelmarkt en zullen we ook deze keer het weer moeten doen met enkele foto's van voorgaande jaren om toch de sfeer even te proeven. Hopende dat in 2022 de volgende rommelmarkt weer op Meij zal plaatsvinden.