Overdracht Mariakerk

Overdracht Mariakerk

Eind vorig jaar heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Uithuizermeeden, na een lange en zorgvuldige periode van voorbereiding en met instemming van u, besloten om de Mariakerk over te dragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
Binnenkort is het zover dat de Mariakerk wordt overgedragen aan SOGK. Dit gebeurt in een bijeenkomst in de Mariakerk op 17 juni 2022.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de formele handelingen zoals het tekenen van de
overdrachtsakte plaatsvinden en zal er door een aantal sprekers stil worden gestaan bij o.a. de historie van de kerk. De voorbereidingen voor dit programma zijn gestart en in handen van de SOGK, waarbij wij uiteraard betrokken zijn.
Na de overdracht zal het beheer van de Mariakerk worden ondergebracht bij een
zogenoemde Plaatselijke Commissie bestaande uit vertegenwoordigers van diverse
gebruikers van de Mariakerk. De commissie voert namens SOGK het beheer en onderhoud uit en is ook aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de Mariakerk. Vanwege de vele en diverse taken die bij de commissie worden belegd, zal de commissie uit circa 7 à 8 personen gaan bestaan. Op dit moment hebben zich al een aantal organisaties gemeld om in de commissie zitting te nemen. In samenwerking met SOGK wordt gewerkt aan de verdere invulling van de commissie.
Uiteraard zal ook onze gemeente een vertegenwoordiger in de commissie hebben, omdat we als gemeente de Mariakerk ook in de toekomst willen blijven gebruiken voor onze erediensten.
Met de overdracht komt een einde aan een lange periode waarin de Mariakerk in eigendom is geweest bij onze Protestantse Gemeente of haar voorgangers. Het is daarmee een historisch moment met dubbele gevoelens van aan de ene kant een gevoel van verlies, maar aan de andere kant ook een gevoel van dankbaarheid dat we deze prachtige kerk met haar lange historie op deze manier kunnen bewaren voor de toekomst.
Op 12 juni 2022, de laatste zondag voor de overdracht, wordt de eredienst gehouden in de Mariakerk. Tijdens deze dienst staan we als gemeente stil bij dit historisch moment in de geschiedenis van het kerkgebouw en onze gemeente.
Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om samen een kopje koffie of thee te drinken.
Helaas kunnen we op het moment van schrijven van deze brief nog niets zeggen over de diensten die na 17 juni 2022 in de Mariakerk gepland zijn, hierover moeten we eerst
afspraken maken met de nog te vormen plaatselijke commissie. Aanvullende informatie
zullen we delen via de website en de zondagsbrief.