Mededelingen College van de kerkrentmeesters

Mededelingen College van de kerkrentmeesters

Mededelingen College van Kerkrentmeesters

De geplande gemeenteavonden over de toekomst van de Mariakerk komen ivm de huidige Covid-19 maatregel te vervallen. Zodra het weer mogelijk is om fysiek een gemeenteavond te houden wordt u weer uitgenodigd.

Begroting 2021

De begroting voor 2021 is beschikbaar ter inzage. Mocht u de begroting willen ontvangen dan kunt u deze opvragen bij het College van Kerkrentmeesters. Tot en met 30 november is heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

via email;  jilanting@kpnplanet.nl