Laatste eredienst Mariakerk in naam van PGU

Vandaag zondag 12 juni was de laatste eredienst voor dat de Mariakerk overgedragen wordt naar de Stichting Oude Groninger Kerken.

De dominee refereerde in de dienst aan het kerkelijk jaar, dat het vandaag de overgang was naar het ene naar het andere seizoen, naar het zomerseizoen. Zo zou je het ook kunnen zeggen over de Mariakerk, die gaat ook over naar een nieuw seizoen.

Ook werd het Avondmaal gevierd, mooi om dat in deze dienst mee te maken.

De woorden van de voorzitter:

Beste gemeente
Het leek me passend om in deze dienst nog een paar woorden te spreken. Wat het is per slot van rekening toch wel een beetje een bijzondere dag vandaag.
Vandaag is het de laatste keer dat we dit prachtige kerkgebouw gebruiken in de situatie dat wij zelf nog eigenaar zijn. Komende vrijdag zal de Mariakerk als 100ste kerk worden overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.
Daarmee komt er na ongeveer 700 jaar er een einde aan dat deze kerk in het bezit is van een geloofsgemeenschap.
Het overdragen van een kerkgebouw is niet iets wat op een zaterdagmiddag wordt besloten onder het genot van een kopje koffie. We hebben hiervoor en lang en zorgvuldig traject doorlopen en uiteindelijk kon de kerkenraad een besluit nemen over de overdracht van deze kerk. In dit besluit zijn we als kerkenraad gesteund door uw unanieme mening.
Uiteraard raak het ons dat we afstand moeten doen. Velen hebben iets wat hun bind of herinnerd aan een gebeurtenis binnen deze 4 muren, doop trouw en rouw. Hoe sprekend waren de woorden van Lied 280.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?


Misschien heb u het mij wel eens horen zeggen: als je kinderen bij je wilt houden moet je ze los laten (althans dat is mijn mening). Zo is het nu ook met de Mariakerk. Als we haar voor de generaties na ons willen behouden dan is nu het punt gekomen om haar los te laten.
Op deze manier behoeden we haar een lot wat anderen kerken wel is overkomen (ook hier in de buurt), een lot van verval en afbraak en dat is toch het laatste wat we willen.
Met de overdracht ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden en kansen. Denk er dan alleen al aan dat de deur onder toren vaker van het slot zal zijn. En dat dit gebouw een gastvrije plek kan zijn en een plek waar ruimte geboden kan worden aan nieuwe dingen. Activiteiten die de Mariakerk weer een beetje in het midden van het dorp plaatsen.
Als Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden zullen we ook hier nog erediensten blijven houden hoeveel en welke dat zullen zijn dat moet nog bepaald worden met een Plaatselijke Commissie die het beheer van de Mariakerk op zich gaan nemen. Deze plaatselijke commissie moet nog gevormd worden en kunnen we daarom nog geen concrete afspraken maken.
Aanstaande vrijdag zal dus de overdracht plaats vinden aan de Stichting Oude Groninger kerken. Omdat dit de 100st kerk voor de stichting is, zal er een speciaal tintje gegeven worden aan de overdracht en zal de Commissaris van de Koning Rene Paas hierbij aanwezig zijn. De overdracht zal met beeld te volgen zijn op kerkdienstgemist en begint om 11:00 uur.
Tot slot wil ik ook mijn dank uitspreken: Dank aan iedereen die zich in de voorbije jaren belangeloos hebben ingezet voor de instandhouding en het beheer van de Mariakerk.
Ik denk dan aan de Kerkvoogden, Colleges van kerkrentmeesters en aan de kosters die in de weekenden klaar stonden om te zorgen dat op zondag de kerk haar deuren kon open.
Maar ook de minder zichtbare vrijwilligers bedank ik, vele handen hebben altijd klaar gestaan. Tot slot wil ik wel één naam hier noemen en dat is die van Wim Moorlach hij was onlosmakelijk verbonden met de Mariakerk en de zorg die hij voor haar had was ongekend.
Ik denk dat een applaus voor alle die vrijwilligers wel op zijn plaats is.