Kunst in het Anker

Kunst in het Anker

Glaskunst ramen


Bij de bouw van Het Anker in 1971 zijn de vijf kerkramen aan de zuidoostkant en de zeven ramen aan de noordwestkant voorzien van glaskunst. Deze ramen zijn gemaakt door Louis la Rooy (Amsterdam 1947), in opdracht van Van Tetterode Glass Studio in Amsterdam. De globale gedachte achter het concept is “wat aan de ene kant wordt genomen, wordt aan de andere kant gegeven”. Dit is te zien aan de rode en oranje vlekken die aan de noordwestkant zijn weggehaald een aan de zuidoostkant weer zijn aangebracht. Van Tetterode Glass Studio heeft de techniek voor het maken van deze ramen ontwikkeld en tussen 1960 en 1990 toegepast in diverse kerken met glaskunstenaars als Louis la Rooy, Ger van Iersel, Joop van den Broek en Karel Appel.
Louis la Rooy website: https://www.louislarooy.nl/home Van Tetterode Glass Studio website: https://www.vantetterode.nl/

Keramische kunstwerken

In Het Anker hangt een aantal keramische kunstwerken. Deze zijn tussen 1982 en 1990
gemaakt door Aleida der Nederlanden-van Teylingen, echtgenote van ds. R. der
Nederlanden, predikant van de Gereformeerde Kerk Uithuizermeeden 1980-1990. De werken zijn op Pinksteren 1990 aan de kerk geschonken. De beschrijving hieronder is een verkorte versie van de beschrijving die door mevr. Der Nederlanden is gemaakt.

Liefde


Aan de linker kant van de kerk bevinden zich zeven panelen. Ze stellen de lijdensweg van Jezus Christus voor en tonen het Sacrament van het heilig Avondmaal. De zeven panelen bestaan uit twee keer een drieluik met daartussen een paneel. De drieluiken stellen de poorten voor met een tafereel, een gebeurtenis dus, evenals binnen de poorten van Jeruzalem het dagelijks leven zich afspeelt. Op het eerste paneel zien we de geseling van Jezus, met daarachter een Romein, die de gesel op de bloedende rug doet neerkomen. De Romein werd in klei uitgediept, uitgehold, om het satanische ervan te laten uitkomen. De Jezusfiguur is er steeds boven op gewerkt, bovenop geplaatst, met een aureool om zijn hoofd. Op het tweede paneel zien we Jezus in de hof van Gethsémané. Beangst en bedroefd knielt Hij, omdat Hij als waarachtig mens Gods toorn tegen de zonden van u en mij moet gaan dragen. Hij ziet het kruis-lijden voor zich en het bloed drupt neer onder de olijfboom. Op het derde paneel wordt Jezus gebonden
weggeleid uit de hof. Het tweede drieluik begint met het vierde paneel. Hier zien we Pilatus op de trappen van zijn paleis. Hij spreekt het vonnis uit. Op het vijfde paneel gaat Jezus gebukt onder het kruis. Op het zesde paneel zien we de drie kruisen staan op Golgotha, maar ook in een wereldbol. Er zijn zeven panelen. Het middelste heet het zevende paneel, omdat het een volkomen offer is geweest. Zeven is het volmaakte getal in de Bijbel. Het stelt een deur voor, waardoor men binnen genood wordt, met als opschrift: “Ziet, het lam Gods” (Johannes 1:36).

Hoop


Het volgende kunstwerk hangt in de hal boven de ingang van de kerkzaal. Het heeft betrekking op het sacrament van de heilige Doop. U ziet hier een doopvont tegen de achtergrond van een anker. Het anker staat symbolisch voor hoop. Buiten op de kerk staat ook een anker, daarom is deze kerk genoemd “Het Anker”. Zinnebeeldig is het juist om vanuit de hoop onze kinderen te dopen. Vandaar het doopvont (gelijkend op die al in de kerk staat) vóór het anker met de tekst uit Jesaja 12:3: “Met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils”.

Doopvont en doopschaal

      

Het doopvont is gemaakt door Mobach Keramiek in Utrecht. Ter gelegenheid van de fusie kwam het idee op om voor beide locaties van de kerk een doopschaal te maken. Gekozen werd voor een afbeelding op de schaal van water, waaruit vuur tevoorschijn komt en daaruit vliegt een witte duif omhoog. In Atelier “Vergunning” te Uithuizermeeden begon ons gemeentelid Jacob Loode met het maken van een mal van vuurvaste mortel. Vervolgens werd een ronde glasplaat uitgesneden, waarop gekleurde stukjes glas in de vorm van golven en vlammen van vuur bevestigd werden. Tot slot van witte glasstukjes de duif en het geheel aangevuld met doorzichtig glas. De twee lagen glas werden in de oven bij een temperatuur van plusminus 750 graden Celsius tot één geheel gesmolten, het zogenaamde “fusen”. Na afkoeling werd de plaat op de mal, in de oven gelegd en daarna werden temperatuur voorzichtig opgevoerd tot, bij een temperatuur tussen 600 en 700 graden Celsius, zichtbaar werd dat de plaat zacht werd en over de mal heen zakte. Ook nu weer werd de temperatuur voorzichtig naar beneden gebracht om te
voorkomen dat door te snelle afkoeling de schaal stuk zou gaan. Doordat het glas om een kleinere ruimte moest zakken, ontstonden de willekeurig gevormde ribbels aan de rand van de schaal. De schaal staat op een afdekplaat in het doopvont. Een soortgelijke schaal werd gemaakt voor de Mariakerk. Deze staat op een houten voetstuk, waarin de Alfa en de Omega verwerkt zijn. De maker daarvan is ons gemeentelid Jan Kooi (1937-2020).
Mobach Keramiek websites: https://www.mobach-keramiek.nl/nl/mobachkeramiek/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobach_Keramiek

Gedachteniswand

      
Op 21 november 2010 werd in de ronde zeven meter hoge torenhoek de gedachteniswand in gebruik genomen. Deze bestaat uit drie schilderijen (langwerpige doeken) en een boekrol. De schilderijen zijn gemaakt door Lydia Jonkman (Smallingerland 1971) en Mary Velthoen (Groningen 1966). Het thema van het
drieluik is Levend Water, geïnspireerd door Bijbelteksten (Joël 4:18 en Openbaring 22:1). Onder de schilderijen ligt een boekrol waarin de nabestaanden de overledenen mogen bijschrijven. Deze boekrol is als een rivier vormgegeven met golvend gesneden papier en echte kiezelstenen. De rivier die van onder Gods
troon vandaan stroomt verwijst in de Bijbel naar nieuw leven en naar God zelf. Dit vertolkt de christelijke levensvisie van een leven dat na de dood doorgaat. In de kerkdienst brengen de gelovigen de doden bij God, gelovend in een
opstanding in Christus uit de dood. Dit wordt zichtbaar gemaakt door het inschrijven
van de namen in de boekrol.
Lydia Jonkman website: https://www.lydiajonkman.nl/index.html
Mary Velthoen website: http://maryvelthoenart.com/

Gerad Bolhuis heeft ooit een beschrijving gemaakt over de kunst in het Anker, en het is herschreven door Carin van de Wal.