Kindernevendienst: 'Sara krijgt een kind'.

Kindernevendienst: 'Sara krijgt een kind'.

Wanneer Abraham al enige tijd in Kanaän woont, maakt zijn vrouw Sara zich zorgen.

Hoe kan Abraham nu een stamvader van een groot volk worden als zij helemaal geen kinderen hebben?  De tijd dringt, Abraham en Sara worden ouder en ouder en Sara lijkt onvruchtbaar. Als Sara al bijna 90 jaar oud is bevalt ze toch nog van een zoon, die de naam Izaäk krijgt. Welkom!

Vandaag gaat het ook om de bijbeltekst uit Hebreeën 13:2:
‘En vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen. Want
sommige mensen hebben, zonder het te weten, engelen op bezoek gehad.

Welkom!
Als je gastvrij bent, is iedereen welkom. Dat kunnen de kinderen
laten zien met hun eigen deurhanger.