Kerstpakkettenactie

Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar organiseren we als diaconie weer samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een kerstpakkettenactie voor personen en gezinnen in Uithuizermeeden die het financieel erg moeilijk hebben.

De helft van de kerstpakketten komt voor rekening van onze diaconie. Normaal wordt hiervoor een speciale collecte gehouden. Vanwege de coronacrisis is dat nu niet mogelijk. Als u een bijdrage wilt geven voor deze actie dan kunt u deze overmaken op bankrekeningnummer NL65 RABO 0363 7008 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. kerstpakketten.